Identificació del titular
PROJECTE TÀPIES BONASTRE amb domicili social situat al c/ PAU CLARIS, 96. 08010 – BARCELONA i el CIF del qual és 38157823H.

Condicions d’ús
Mitjançant la web www.centrocapilartapias.es es facilita l’accés al Portal web per oferir als Usuaris l’accés general a la informació, activitats, productes i serveis que aquesta entitat ofereix. El fet de connectar-se a aquesta pàgina web atribueix al navegant la condició d’usuari del lloc, la qual cosa implica l’acceptació del present avís legal. Per això, PROJECTE TÀPIES BONASTRE recomana a l’Usuari llegir-lo cada cop que accedeixi al Lloc web.

L’Usuari es compromet a no utilitzar qualsevol dels continguts que PROJECTE TÀPIES BONASTRE posi a la vostra disposició per desenvolupar activitats contràries a les lleis, a la moral oa l’ordre públic i, en general, a fer-ne un ús conforme a les presents condicions; i respondrà davant de PROJECTE TÀPIES BONASTRE i/o davant de tercers, de qualssevol danys i perjudicis que poguessin causar-se com a conseqüència de l’incompliment de la dita obligació. Qui utilitza aquest lloc web, ho fa per responsabilitat pròpia. PROJECTE TÀPIES BONASTRE es reserva el dret a interrompre l’accés al seu lloc web, a serveis i continguts del Portal, de manera temporal o definitiva, quan així ho estimi convenient i sense avís previ, ja sigui per motius tècnics, de seguretat, de control , de manteniment, per fallades de subministrament elèctric o per qualsevol altra causa. PROJECTE TÀPIES BONASTRE es reserva el dret a alterar, en qualsevol moment i sense avís previ, la configuració, presentació o el disseny, de la seva web, així com alguns o tots els continguts, i modificar les condicions d’ús exposades en aquest Avís Legal.

Política de privadesa i protecció de dades
Totes les dades de caràcter personal que facilitin l’usuari a través de l’enviament d’un correu electrònic seran tractades amb estricta confidencialitat d’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. De manera expressa, l’Usuari queda informat que aquests seran incorporats a fitxers existents en PROJECTE TÀPIES BONASTRE i que té dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició del mateix, podent exercitar aquests drets enviant per escrit una sol·licitud a l’adreça de PROJECTE TÀPIES BONASTRE , en què consti el fitxer o fitxers a consultar. Mitjançant l’enviament d’un missatge de correu electrònic per part de l’Usuari, el remitent presta el consentiment al tractament automatitzat de les dades incloses en aquest. Les dades que es facilitin seran utilitzades per a fins comercials, sent els seus destinataris els serveis administratius, comercials i tècnics de PROJECTE TÀPIES BONASTRE adoptarà les mesures necessàries per evitar l’alteració, tractament, pèrdua o accés no autoritzat de les dades de caràcter personal, tenint en compta l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, a fi del compliment de la seva obligació de secret i del seu deure de guarda.

De la mateixa manera, PROJECTE TÀPIES BONASTRE queda autoritzada per enviar a l’Usuari informacions comercials i tècniques dels seus productes. En el cas de comunicacions comercials i tècniques enviades a través de correu electrònic o mitjà equivalent, l’Usuari ens presta el seu consentiment exprés per a l’enviament de publicitat per aquest mitjà.

Responsabilitat
PROJECTE TÀPIES BONASTRE no es responsabilitza de la mala utilització que per part dels Usuaris d’Internet facin dels continguts de la pàgina web, i l’Usuari és l’únic responsable de les infraccions en què pugui incórrer. De la mateixa manera, rebutja la responsabilitat sobre qualsevol informació no continguda en aquestes pàgines web i, per tant, no elaborada per PROYECTO TÀPIES BONASTRE o no publicada amb el seu nom. PROJECTE TÀPIES BONASTRE no serà responsable en cas que hi hagi interrupcions del servei, demores, errors, mal funcionament del mateix i, en general, altres inconvenients que tinguin el seu origen en causes que escapen del control de PROJECTE TÀPIES BONASTRE , i/o deguda a una actuació dolosa o culposa de l’usuari i/o tingui per origen causes de força major. Sense perjudici del que estableix l’article 1105 del Codi civil, s’entenen per causes de força major, a més, ia l’efecte de les presents condicions generals, tots aquells esdeveniments esdevinguts fora del control de PROJECTE TÀPIES BONASTRE, com ara: decisió de tercers , operadors o companyies de serveis, actes de Govern, manca d’accés a xarxes de tercers, actes o omissions de les autoritats públiques, aquells altres produïts com a conseqüència de fenòmens naturals, apagades, etc. i l’atac de Hackers, o tercers especialitzats, a la seguretat o integritat del sistema informàtic, sempre que PROJECTE TÀPIES BONASTRE hagi adoptat totes les mesures